• Products (catalog)
    • Products (catalog)
    • Suppliers
    • Deposits

SERVICES

Консультации по эксплуатации алмазного инструмента.
Price:unlisted

Ukraine, Kyiv
03142, 3, Krzhyzhanivskogo vul., Kyiv, Ukraine, 03142
(044) show phone
Manufacturing, restoration and re-equipment of diamond stone-processing tools
General director Zametailo V.V
Technical director Gavriluk G.V
The filial branch: director Petrik Vladimir Ivanovich
(z-d Remmashtorf) 19 buddilnytsya, Korostyshiv, Zhytomyrska obl. Ukraine, 12525
(04130) 3-63-23, 8-050-358-58-05
>>><<<